Tjänster

I företaget finns många års erfarenhet av device management samt utveckling med bl.a C# och .NET.

Arbetsplats

Vi har över tio års erfarenhet av planering och administrering av arbetsplatser hos både små kunder och stora myndigheter/kommuner. Oavsett om ni är fem användare eller 15.000, så kan vi hjälpa till med hur ni kan utveckla och effektivisera er IT-arbetsplats. Behöver ni rådgivning kring hur ni kan gå vidare eller redan har startat upp en förändringsprocess finns vi för stöttning eller att ta ett helhetsansvar. Gesit arbetar med Microsofts produkter som grund, Windows 10 och Microsoft Endpoint Configuration Manager (System Center Configuration Manager).

Applikationer

Med C# .NET i ryggen hjälper vi er att utveckla både nya och befintliga applikationer för er verksamhet. Som utvecklare bidrar vi som en del av erat befintliga utvecklingsteam eller tar ett helhetsansvar för utvecklingen. Söker ni rådgivning kring möjligheter att förverkliga era idéer så är vi gärna erat stöd i pr

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor på hur vi kan hjälpa er att 
effektivisera och förbättra er arbetsmiljö.
Kontakta oss
comments